Ogłoszenie o wykupie CI PROPERTUM FIZ AN w dniu 29.03.2019 r. - AgioFunds