Ogłoszenie o wykupie CI POLARIS FIZ w dniu 31.05.2019 r. - AgioFunds