Ogłoszenie o wykupie CI Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN w dniu 30 września 2020 r. - AgioFunds