Ogłoszenie o wykupie CI Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN w dniu 29 września 2017 r. - AgioFunds