Ogłoszenie o wykupie CI Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN w dniu 31 marca 2017 r. - AgioFunds