Ogłoszenie o wykupie CI MPP FIZ AN w dniu 12.12.2016 r. - AgioFunds