Ogłoszenie o wykupie CI MPP FIZ AN w dniu 15.11.2019 r. - AgioFunds