Ogłoszenie o wykupie CI METRUM FIZ w dniu 29 marca 2017 r. - AgioFunds