Ogłoszenie o wykupie CI METRUM FIZ z dnia 28.12.2016 r. - AgioFunds