Ogłoszenie o wykupie CI KOMUNALNY FIZ w dniu 31.12.2019 r. - AgioFunds