Ogłoszenie o wykupie CI InValue Multi Asset Zrównoważonego FIZ z dnia 5 stycznia 2021r. - AgioFunds