Ogłoszenie o wykupie CI Hermes Capital FIZ z dnia 30 grudnia 2020 r. - AgioFunds