Ogłoszenie o wykupie CI Hermes Capital FIZ z dnia 03.10.2020 r. - AgioFunds