Ogłoszenie o wykupie CI Hermes Capital FIZ - AgioFunds