Ogłoszenie o wykupie CI HANSON FIZ AN na dzień 27.12.2016 r. - AgioFunds