Ogłoszenie o wykupie CI GMK FIZ AN w dniu 31.12.2016 r. - AgioFunds