Ogłoszenie o wykupie CI GALANTHUS CAPITAL FIZ AN z dnia 31 grudnia 2020 r. - AgioFunds