Ogłoszenie o wykupie CI FORTUNATO NS FIZ w dniu 30.04.2020 r. - AgioFunds