Ogłoszenie o wykupie CI FORTUNATO NS FIZ w dniu 19.02.2018 r. - AgioFunds