Ogłoszenie o wykupie CI Formica FIZ AN w dniu 28.12.2016 r. - AgioFunds