Ogłoszenie o wykupie CI ARIONN FIZ w dniu 31.12.2018 r. - AgioFunds