Ogłoszenie o wykupie CI ARIONN FIZ w dniu 30.09.2019 r. - AgioFunds