Ogłoszenie o wykupie CI ARIONN FIZ w dniu 28.09.2018 r. - AgioFunds