Ogłoszenie o wykupie CI ALFA FIZ w dniu 05.06.2018 r. - AgioFunds