Ogłoszenie o wykupie CI Albatros FIZ AN - AgioFunds