Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ w dniu 31.12.2016 r. - kupon - AgioFunds