Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ w dniu 30.11.2017 r. - AgioFunds