Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności Plus 2 - AgioFunds