Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności PLUS 2 FIZ w dniu 31 marca 2017 r. - AgioFunds