Ogłoszenie o wykupie CI AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 - AgioFunds