Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NSFIZ w dniu 02.01.2019 r. - AgioFunds