Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 31.05.2019 r. - AgioFunds