Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 31.10.2016 r. - AgioFunds