Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 30.12.2016 r. - AgioFunds