Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 30.06.2017 r. - AgioFunds