Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ serii 001- 007 w dniu 29.12.2017 r. - AgioFunds