Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 29.12.2017 r. - AgioFunds