Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 28.02.2017 r. - AgioFunds