Ogłoszenie o wykupie CI Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ w dniu 31.03.2020 r. - AgioFunds