Ogłoszenie o wykupie CI Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ z dnia 16.04.2020r. - AgioFunds