Ogłoszenie o wykupie CI Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ z dnia 03.10.2019r. - AgioFunds