Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Metrum FIZ w dniu 27.10.2016 r. - AgioFunds