Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Market Neutral FIZ w dniu 01.02.2018 r. - AgioFunds