Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO GLOBALNY KAPITAŁ FIZ na dzień 25.04.2019 r. - AgioFunds