Ogłoszenie o wykupie CI AFORTI MICROLOANS FIZAN w dniu 02.10.2018 r. - AgioFunds