Ogłoszenie o wykupie CI AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 7 stycznia 2021r. - AgioFunds