Ogłoszenie o wykupie CI AFORTI MICROLOANS FIZ AN - AgioFunds