Ogłoszenie o wykupie CI AD ROYAL FIZ AN w dniu 30.09.2019 r. - AgioFunds