Ogłoszenie o wykupie CI ABELIA CAPITAL FIZ AN - AgioFunds