Ogłoszenie o wykupie CI 002 w dniu 30.11.2017 r. Forsythia Capital FIZ AN - AgioFunds