Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ w dniu 31.12.2015 r. - AgioFunds