Ogłoszenie o wykupie Arionn FIZ Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 30.09.2015 r. - AgioFunds